سی دی یا دی وی دی های آموزشی چیست؟

  • 1395/08/1

معمولا این محصولات با دو روش تهیه و ارائه می گردند :1 - بصورت استاد پای تختهدر این روش استاد پای تخته شروع به تدریس می نماید و دوربین فیلمبرداری کار وی را ضیط می نماید و بعد از طی مراخلی برای پیاده سازی ، آماده شازی و .... مثلا 30 ساعت آموزش استاد مربوطه در قالب 5 الی 6 دی وی دی تولید شده و آماده ارائه می باشد .2- ب...

ادامه مطلب