بسته آموزشی فیزیک کنکور - دینامیک و کار و انرژی

قيمت: 1,400,000 ريالخصوصیت بسته آموزشی دینامیک و کار و انرژی 

بسته آموزشی دینامیک و کار و انرژی متشکل است از 1- کتاب و  2 – تعداد 6 عدد دی وی دی با محتوی فیلم آموزشی استاد پای تخته . 

1-   کتاب دینامیک و کار و انرژی ؛  
1- در 100 صفحه و شامل درس مباحث دینامیک و کار و انرژی بصورت مجزا و آموزش روشهای تست زنی با مثالهای متعدد آموزشی می باشد . همچنین تستهایی از 10 سال اخیر آزمونهای سراسری و آزاد همراه با حل مفهومی آنها از طریق روشهای تستی و بعضاً تشریحی آورده شده تا سبب تمرین کردن هرچه بهتر و بیشتر داوطلبان کنکور باشد . شکلهای بسیار واضح و آشکار بگونه ای که درک واقعی را برای خوانندگان ایجاد می کند از خصوصیت های بارز این کتاب است .همچنین ادبیات ساده در بیان و توصیف مفاهیم مباحث دینامیک و کار و انرژی ، یکی دیگر از نقاط قوت این کتاب می باشد . 

ذیلا صفحاتی از کتاب دینامیک و کار و انرژی برای بررسی بیشتر شما و دیدن نوع نگارش و کیفیت و وضوح شکلها آورده شده است .

2 – ویدئوهای آموزشی دینامیک و کار و انرژی

دی وی دی های این بسته آموزشی شامل تعداد 6 عدد دی وی دی که هر کدام محتوی بیش از 4 ساعت آموزش است در یک پک ( جعبه ) به منظور نگهداری بهینه و زیبایی آن فراهم آورده شده است . روش کار تدریس در فیلم های آموزشی استاد پای تخته بگونه ای است که داوطلب کنکور خود را سر کلاس احساس کند.

ویدئوها توسط یک مولتی مدیا قابلیت کنترل شدن دارند و لذا این امکان را ایجاد می کند که داوطلب کنکور براساس سرعت فراگیری خود ویدئوها را در کنترل خود داشته باشد .

در صفحه “ جزئیات و فیلم ها “دقایقی از فیلم های آموزشی آورده شده است و شما می توانید با نحوه تدریس استاد آشنا شوید .


2 - 


 

موسسه فرهنگی جویندگان علم برتر


“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”


كيفيت فيلم های اصلی 100 برابر بالاتر است


    دايناميك

    كار و انرژی