بسته آموزشی فیزیک کنکور - الکتریسیته خازن - مدارات الکتریکی

قيمت: 1,700,000 ريالبسته آموزش ؛ الکتریسیته ، خازن و مدارات الکتریکی متشکل است از کتاب و همچنین تعداد 7 حلقه دی وی دی محتوی فیلم آموزشی استاد پای تخته .

1 – کتاب الکتریسیته ، خازن و مدارات الکتریکی 
این کتاب در 154 صفحه : شامل درس مباحث الکتریسیته ، خازن و مدارات الکتریکی ، به همراه مثال های آموزشی متعدد و آموزش روشهای سرعتی حل تست و حل و بحث تمامی تست های 10 سال اخیر کنکور سراسری و آزاد می باشد .
 
کتاب الکتریسته خازن و مدارات الکتریکی کتابی نیست که یک شبه جمع و جور شده باشد و اساسا فرم تجاری ندارد . این کتاب یک کتاب کاملا کیفی است و پایه های مباحث مورد بحث را به دقت بررسی و نحوه تست زنی را شکافته است . برای شکل های آن زحمات فوق العاده زیادی کشیده شده و کاری بغایت استثنایی است .

ذیلا صفحاتی از کتاب مذکور جهت روئیت صفحاتی از آن ارائه شده است .

2 – پک ( جعبه ) دی وی دی ها ؛

تعداد 7 حلقه دی وی دی در یک پک ( جعبه ) به منظور حفظ و نگهداری آنها از آسیب ها احتمالی و همچنین زیبایی بسته آموزشی قرار داده شده است . هر حلقه محتوی بیش از 4 ساعت فیلم آموشی استاد پای تخته است و در مجموع بیش از 30 ساعت آموزش را شامل می گردد .

روش آموزش مانند تمامی بسته ها تدریس از پایه برای هر مبحث می باشد ، بگونه ای که فرض بر این است که داطلب کنکور هیچ اطلاعاتی از مباحث آن نداشته است .

تدریس مفاهیم به همراه حل مثال های آموشی متعدد و در ادامه حل تست ها و ارائه روش های سرعتی حل آنها اساس کار و روش این فیلم های آموزشی است . 

توجه به این نکته ضروری است که نتیجه گرایی ما برای حل تست های کنکور باعث این نشده است تا مفاهیم از دست بروند ! بر عکس ، بلکه با روش خاصی این نتیجه گرایی بر اساس مفاهیم طراحی شده است ! و این تجربه ای طولانی مدت در تدریس کنکور را طلب می نماید .

در صفحه “ جزئیات و فیلم ها “ دقایقی از فیلم آموزشی استاد پای تخته مربوطه برای آشنایی شما با روش تدریس استاد مربوطه قرار داده شده است .

توجه نمائید ؛

تمامی نسخه های این بسته آموزشی به فروش رفته و کسانی که تمایل دارند این نسخه را تهیه نمایند تا چاپ بعدی آن مجبورند که صبر نمایند !

داوطلبان کنکور می توانند کتاب الکتریسیته ، خازن و مدارات الکتریکی را جداگانه تهیه نموده و فیلم آموزشی استاد پای تخته مربوط به این بسته آموزشی را از باکس ویدئوها دانلود نمایند .


“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”


كيفيت فيلم های اصلی 100 برابر بالاتر است


    الكتريسيته

    خازن