بسته آموزشی فیزیک کنکور - نور و حرارت و ترمودینامیک رشته ریاضی

قيمت: 1,700,000 ريالبسته آموزشی نور ، حرارت و ترمودینامیک شامل کتاب و 7 حلقه دی وی محتوی فیلم آموزشی استاد پای تخته می باشد 

1 – کتاب نور ، حرارت و ترمودینامیک

این کتاب در 174 صفحه ، حاوی درس مباحث نور ، حرارت و ترمودینامیک و آموزش روشهای حل تست و بخصوص حل سرعتی آنهاست . این رویکرد ( حل سرعتی تست ها ) نباید تعبیر به این شود که مفاهیم از دست خواهند رفت بلکه با روشی خاص نشان داده ایم که حل سرعتی تست ها بر پای درک مفاهیم استوار بوده و بدین لحاظ یک روش استثنایی در آموزش حل تست های کنکور می باشد .

ذیلا صفحاتی از کتاب فوق جهت آشنایی شما با نگارش آن ارائه شده است .

2- جعبه ( پک ) دی وی دی ها ؛

تعداد 7 حلقه DVD که هر کدام محتوی بیش از 4 ساعت فیلم آموزشی استاد پای تخته می باشد در یک جعبه به منظور حفظ و نگهداری آنها از آسیب های احتمالی و همچنین زیبایی بسته آموزشی ارائه شده است . در مجموع این دی وی دی ها محتوی بیش از 25 ساعت آموزش درس مباحث فوق  و حل و بحث تستهای 10 سال اخیر کنکور سراسری و آزاد و آموزش روشهای سرعتی حل تست می باشد . 

دقایقی از فیلم آموزشی مربوطه به این بسته آموزشی در سفحه “ جزئیات و فیلم ها “ آورده شده است .


“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”