بسته آموزشی فیزیک کنکور - مغناطیس - القاء متقابل - جریان متناوب

قيمت: 1,600,000 ريالاین بسته آموزشی شامل کتاب و تعداد 6 حلقه دی وی دی محتوی فیلم آموزشی استاد پای تخته می باشد 

1- کتاب مغناطیس ، القاء متقابل و جریان متناوب

این کتاب در 66 صفحه مطابق آخرین استانداردهای نگارشی و تماما رنگی بوده و شکلها و تصاویر آن ، آنچنان واضح و استثنایی هستند که بررسی و مطالعه آنها مطابق دریافت توضیحی کامل از مفاهیم این مباحث هستند .

درس کاملا ارائه شده و فرض بر این بوده که داوطلب کنکور هیچ اطلاعاتی از مباحث این کتاب ندارد و طی مثال های آموزشی متعدد مفاهیم کاملا تفهیم گردیده اند . همچنین تست های 10 سال اخیر آزمون های سراسری و آزاد نیز برای تمرین آورده شده اند و حل تشریحی تمامی آنها بعضا از چندین راه متفاوت ارائه شده است .

ذیلا صفحاتی از کتاب مغناطیس ، القاء متقابل و جریان متناوب برای روئیت شما آورده شده است .

2- پک ( جعبه ) دی وی دی ها ؛

تعداد 6 حلقه DVD محتوی فیلم آموزشی استاد پای تخته و هر کدام شامل بیش از 4 ساعت آموزش مفید در یک جعبه به منظور حفظ و نگهداری آنها از آسیب های احتمالی و زیبایی آن قرار داده شده است . یک به یک تمرین ها حل شده و آموزشی دقیق برای داوطلب کنکور ارائه شده است .

در صفحه “ جزئیات و فیلم ها “ دقایقی از فیلم آموزش استاد پای تخته فوق آورده شده است تا شما با روش تدریس استاد مربوطه آشنا شوید .

”تمامی نسخه های این بسته آموزشی به فروش رفته است و لذا تا چاپ بعدی می بایستی صبر نمائید” 

داوطلبان کنکور می توانند بجای تهیه بسته آموزشی فوق ، کتاب مغناطیس ، القاء متقابل و جریان متناوب را جداگانه تهیه و فیلم آموزشی استاد پای تخته مربوطه را از وب سایت این موسسه فرهنگی که کاملا مدون و به ترتیب قرار داده شده است ، دانلود نمایند .

“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”