بسته آموزشی فیزیک کنکور- فیزیک مدرن - اتمی - جامد


کار تدوین فیلم ها و کتاب مربوط به این بسته آموزشی هنوز به اتمام نرسیده است . این بسته آموزشی احتمالا تا ابتدای سال آینده آماده ارئه خواهد گردید .