کتاب فیزیک کنکور - بردار و حرکت

قيمت: 550,000 ريالخصوصیات کتاب آموزشی کنکور ( بردار و حرکت)
 این کتاب بصورت دسته بندی و مبحثی تهیه و تالیف شده ، بگونه ای که هر آنچه که راجع به مباحث بردار و حرکت در اداوار مختلف کنکور و از 10 سال قبل وجود داشته ، در این کتاب آورده شده است . برای تالیف این کتاب ابتدا تمامی مفاهیم بردارها و همچنین تمامی مفاهیم مربوط به حرکت ( اعم از سرعت ثابت ، شتاب ثابت ، مفاهیم نمودار ها ، حرکت دوبعدی “ با تحلیل برداری “ ، حرکت در صفحه ، حرکت در امتداد قائم ، حرکت دایره ای و حرکت پرتابی ) ، بصورت کامل ارائه و مسائل و تست های متعدد آموزشی ، برای تفهیم هر چه بهتر و عمیق تر آنها آورده شده است .در انتهای هر مبحث تستهای متعدد ( چه تالیفی و چه تست های ادوار گذشته کنکور های سراسری و آزاد ) آورده شده و پاسخ تشریحی آنها نیز ارائه شده است .

1 - این کتاب ( در 157 صفحه و قطع رحلی ) شامل آموزش درس مباحث بردارها و حرکت و آموزش روشهای تست زنی با مثالهای متعدد آموزشی به همراه تستهای 10 سال اخیر کنکور سراسری و آزاد و حل و تحلیل مفهومی آنها می باشد.
 کتاب حاضر تماماً تالیف مهندس ابوطالبی بوده و یک شبه جمع بندی نشده است بلکه حاصل سالیان سال تجربه و تدریس است که به مرور زمان تصحیحات لازم بر آن اعمال و همچنین بروز گردیده است . 

2 - مجموعه کتاب و ویدئوهای آموزشی می تواند بهترین نتیجه ممکن را برای داوطلبان کنکور و همچنین دانش آموزان سال آخر دبیرستان داشته باشد .چنانچه دانش آموزان سال آخر دبیرستان کتاب بردار و حرکت را تهیه و به مرور با ویدئوهای آموزشی ، آموزش خود را تکمیل نمایند ، باید این اطمینان را داشته باشند که نه تنها در آزمون کنکور پیش رو موفق خواهند شد بلکه در امتحان پایان سال بطرز شگفت آوری با فراگیری مفاهیم ، بالاترین نمره ممکن را کسب خواهند نمود .

بنابراین مجموعه کتاب و ویدئوهای آموزشی بردار و حرکت نه تنها برای داوطلبان کنکور ، بلکه برای دانش آموزان سال آخر دبیرستان نیز اکیدا توصیه می شود.

 امیدواریم توانسته باشیم این مفهوم را برسانیم که این کتاب و ویدئوهای آموزشی مربوطه ، یک مجموعه ی بسیار کیفی است که براساس مفاهیم تدریس و ارائه ، و همچنین سعی بر آن بوده که از هیچ نکته ای فروگذار نگردد .

توجه بفرمائید ؛

داوطلبان کنکور و یا دانش آموزان سال آخر دبیرستان می توانند کتاب حاضر را بطور جداگانه سفارش دهند و همچنین  ویدئوهای آموزشی مربوطه را که در قطعات 30 الی 70 دقیقه ای در وبسایت بارگذاری شده است مطابق نیاز خود دانلود نمایند .

ذیلا صفحاتی نمونه از کتاب بردار و حرکت آورده شده است تا کاربران گرامی با دیدن کلیات چاپ و نگارش آن آشنا شوند .

موسسه فرهنگی جویندگان علم برتر


“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”