کتاب فیزیک کنکور - دینامیک و کار و انرژی

قيمت: 450,000 ريالخصوصیت کتاب آموزشی دینامیک و کار و انرژی ( ویژه کنکور )

این کتاب ؛
1-  در 100 صفحه ، شامل درس مباحث دینامیک و کار و انرژی بصورت مجزا و آموزش روشهای تست زنی همراه با ارائه  مثالهای متعدد آموزشی می باشد . همچنین تستهایی از 15 سال اخیر آزمونهای سراسری و آزاد همراه با حل مفهومی آنها از طریق روشهای تستی و بعضاً تشریحی آورده شده تا سبب تمرین هرچه بهتر و بیشتر داوطلبان کنکور گردد . شکلهای بسیار واضح و آشکار بگونه ای که درک واقعی را برای خوانندگان فراهم می آورد از خصوصیت های بارز این کتاب است . همچنین ادبیات ساده در بیان و توصیف مفاهیم مباحث دینامیک و کار و انرژی ، یکی دیگر از نقاط قوت این کتاب می باشد .


2 - ویدئو های کوتاه آموزشی دینامیک و کار و انرژی ( ویژه کنکور ) در تکمیل روش آموزشی این کتاب در وب سایت بارگذاری شده است. داوطلبان کنکور و دانش آموزان می توانند از طریق وبسایت ویدئوهای آموزشی مربوط به این کتاب را دانلود و در تعمیق مفاهیم آن اقدام نمایند .

توجه نمائید ؛

بسته آموزشی فیزیک کنکور دینامیک و کار و انرژی که شامل کتاب بعلاوه  دی وی دی های مربوطه ( محتوی فیلم آموزشی استاد پای تخته همین کتاب ) می باشد ، بطور جداگانه در همین وبسایت ارائه شده است و قابل ابتیاء می باشد . برای کسانی که به هر دلیلی مایل نیستند بسته های آموزشی را تهیه نمایند , این امکان فراهم گردیده است تا کتاب را بصورت جداگانه و همچنین هر ویدئویی را که مایل باشند را نیز بصورت جداگانه و بر حسب نیاز خود از وبسایت این موسسه فرهنگی دانلود نمایند .


مجموعه کتاب و ویدئوهای کوتاه آموزشی بصورت کاملا مفهومی تدریس و تالیف شده است بطوریکه حل تستها از طریق درک مفاهیم آن به سادگی میسر می باشد . این خصوصیت اخیر باعث می شود که دانش آموزان سال آخر دبیرستان نیز از این بسته آموزشی نفع بسیاری ببرند . بدون شک چنانچه مطالب ارائه شده در این کتاب و ویدئوهای آموزشی مربوطه به آن  خوب فراگرفته شوند بدون شک نه تنها حتی یک تست نباید از دست داوطلبان کنکور در برود بلکه حتی دانش آموزان سال آخر دبیرستان نیز می توانند سنگین ترین مسائل تشریحی را حل کنند.

تهیه این کتاب را که برای یادگیری بصورت خودآموز طراحی شده است و از این لحاظ محصولی ارزشمند و بی نظیر می باشد را به تمامی داوطلبان کنکور و دانش آموزان سال آخر دبیرستان توصیه می کنیم .

موسسه فرهنگی جویندگان علم برتر


نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”