کتاب فیزیک کنکور - موج و ارتعاش

قيمت: 600,000 ريالخصوصیت کتاب آموزشی موج و ارتعاش

این کتاب آموزشی شامل

1- کتاب ( 174 صفحه) دو مبحث جداگانه ارتعاشات ( نوسان ) و موج را مورد بحث و بررسی قرار داده و با زبانی ساده از ابزارهای ریاضی برای اثبات روابط استفاده نموده است به طوریکه از همان ابتدا اثبات می کند که یک رابطه مثلثاتی سینوسی در واقع یک بردار است و با استفاده از جبر بردارها تمامی مسائل موج و ارتعاش را بطوریکه بسیار ساده و قابل فهم باشد برای داوطلبان کنکور حل و بحث کرده ، پیچیده ترین مسائل موج و ارتعاش را در قالب یک تست ساده آورده و حل می کند با روش ارائه شده تقریبا می توان ادعا کرد که نیمی از مسائل موج و ارتعاش اساسا با نگاه کردن به آنها حل می شوند . دراین کتاب همچنین مبحث صوت نیز به طور کامل تحت عنوان امواج مکانیکی مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است. بنابراین  خواننده با کتابی کاملا متفاوت از بسیاری جهات مواجه می گردد . البته تستهای آموزشی بسیاری برای آموزش روشهای تست زنی در بخشهای مربوط به درس ، آورده شده است و کاملا موشکافانه و مفهومی با آنها برخورد شده . تستهای 10 سال اخیر سراسری و آزاد با چیدمان خاصی که مورد نظر نگارنده بوده است برای تمرین هرچه بیشتر داوطلبان کنکور آورده شده و حل های تستی و تشریحی آنها بعضا از راههای مختلف ارائه شده است .  کتاب موج و ارتعاش مانند تمامی کتابهای فیزیک منتشر شده توسط موسسه فرهنگی جویندگان علم برتر تماماً توسط مهندس ابوطالبی تالیف شده است و روند تالیف آن طی سالیان سال تدریس و تالیف شکل گرفته ، تصحیح و بروز رسانی شده است .

2- فیلم های آموزشی استاد پای تخته مربوط به این کتاب در بخش ویدئوهای آموزشی ( در باکس ویدئوها ) در قطعات 30 الی 70 دقیقه ای و بطور مدون موجود است

کتاب آموزشی کنکور موج و ارتعاش برای دانش آموزان سال آخر دبیرستان همچنین توصیه می گردد چون مطالب مفهومی را به طور دقیق مورد بحث قرار داده و اشکالاتی را که در کتابهای درسی نیز وجود دارد و باعث گمراه شدن خوانندگان آن می گردد ، باز نموده است .

توجه فرمائید ؛

کسانی که به هر دلیلی مایل به تهیه بسته آموزشی موج و ارتعاش نیستند می توانند کتاب را بطور جداگانه تهیه نموده و ویدئوهای آموزشی مربوطه را بر حسب نیاز خود از وبسایت این موسسه فرهنگی دانلود نمایند .

موسسه فرهنگی جویندگان علم برتر


“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”