کتاب فیزیک کنکور - الکتریسیته - خازن - مدارات الکتریکی

قيمت: 600,000 ريالکتاب الکتریسیته ، خازن و مدارات الکتریکی 
این کتاب در 154 صفحه : شامل درس مباحث الکتریسیته ، خازن و مدارات الکتریکی ، به همراه مثال های آموزشی متعدد و آموزش روشهای سرعتی حل تست و حل و بحث تمامی تست های 10 سال اخیر کنکور سراسری و آزاد می باشد .
 
کتاب الکتریسته خازن و مدارات الکتریکی کتابی نیست که یک شبه جمع و جور شده باشد و اساسا فرم تجاری ندارد . این کتاب یک کتاب کاملا کیفی است و پایه های مباحث مورد بحث را به دقت بررسی و نحوه تست زنی را شکافته است . برای شکل های آن زحمات فوق العاده زیادی کشیده شده و کاری بغایت استثنایی است .

ذیلا صفحاتی از کتاب مذکور جهت روئیت صفحاتی از آن ارائه شده است .


“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”