کتاب فیزیک کنکور - نور و حرارت و ترمودینامیک رشته ریاضی

قيمت: 600,000 ريالکتاب نور ، حرارت و ترمودینامیک

این کتاب در 174 صفحه ، حاوی درس مباحث نور ، حرارت و ترمودینامیک و آموزش روشهای حل تست و بخصوص حل سرعتی آنهاست . این رویکرد ( حل سرعتی تست ها ) نباید تعبیر به این شود که مفاهیم از دست خواهند رفت بلکه با روشی خاص نشان داده ایم که حل سرعتی تست ها بر پای درک مفاهیم استوار بوده و بدین لحاظ یک روش استثنایی در آموزش حل تست های کنکور می باشد .

ذیلا صفحاتی از کتاب فوق جهت آشنایی شما با نگارش آن ارائه شده است .


“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”