کتاب فیزیک کنکور - نور و حرارت رشته تجربی

قيمت: 450,000 ريالکتاب نور و حرارت ویژه کنکور رشته تجربی

کتاب نور و حرارت ؛

کتاب نور و حرارت  در 100 صفحه حاوی تمامی نکات مبحث نور و حرارت دبیرستان و مطالب تاکید شده بر روی نکات تستی آن می باشد . همچنین تستهای 10 سال اخیر کنکور سراسری و آزاد کاملا حل و بحث شده و بر روی روشهای سرعتی حل تست تاکید و آموزش داده شده است .

ذیلا صفحاتی از کتاب نور و حرارت جهت بررسی روش نگارش ارائه شده است .


“نمونه ای از صفحات و نگارش کتاب مربوطه”